Energo-Winstal - wykonujemy świadectwo elektryczne certyfikatyEnergo Winstal - Świadectwa energetyczne, certyfikat, świadectwo, poznań
świadectwo certyfikat elektryczny
            Świadectwa energetyczne
           Dla kogo świadectwa, certyfikaty
           Cennik świadectw, certyfikatów
            Pomiary elektryczne
            Instalacje, usługi elektryczne
            Kontakt
 
certyfikaty energetyczne poznań, świadectwo, certyfikat usługi elektryczne poznań usługi elektryczne poznań, szamotułyusługi ogólno elektryczne poznań
certyfikaty energetyczne poznań - usługi
Energo Winstal - certyfikaty energetyczne poznań
 


Świedectwa Certyfikaty

Energetyczne
od 200 zł brutto



 
      tel. kom. 502.460.544
      e-mail: info@energo-winstal.pl
      więcej>>

Dla kogo świadectwa energetyczne?


Kończysz budowę domu, budynku, lokalu?
Sprzedajesz, wynajmujesz  dom, budynek, mieszkanie?

Jeżeli na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco to od 01.01.2009 wg Prawa Budowlanego (Dziennik Ustaw
z 1 września 2006 Nr 156 poz. 1118 art. 5) jesteś zobowiązany posiadać dla powyższego domu, budynku, lokalu świadectwo energetyczne.

        


Świadectwa energetyczne wg Prawa Budowlanego (Dziennik Ustaw z 1 września 2006 Nr 156 poz. 1118 art. 5) są obligatoryjne dla wszystkich budynków, lokali nowo wybudowanych. Bez nich budynek nie uzyska pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwa muszą być również sporządzane dla budynków i lokali, które są sprzedawane lub wynajmowane.

Obiekty zwolnione z posiadania certyfikatu

Prawo Budowlane zwalnia niektóre typy obiektów z obowiązku sporządzenia
świadectwa energetycznego:

• podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
• używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
• przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
• niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
• przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię
nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
• mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
• wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
Świadectwa energetyczne - adresaci oferty

Ofertę sporządzania świadectw/certyfikatów/paszportów energetycznych budynków, lokali kierujemy do:
• osób prywatnych,
• biur obrotu nieruchomości,
• deweloperów,
• zarządców nieruchomości.

Obsługujemy klientów z terenu Wielkopolski: m. Poznań, powiatu poznańskiego, m. Szamotuły, powiatu Szamotulskiego, m. Oborniki i powiatu obornickiego.

   
     
   
 

słowa kluczowe: świadectwo energetyczne poznań, certyfikat energetyczne oborniki, szamotuły

projekt strony www.artso.pl Energo Winstal - Usługi ogólno elektryczne, świadectwo energetyczne Poznań