Świadectwa energetyczne
            Pomiary elektryczne
           Dlaczego wykonujemy pomiary
           Zakres pomiarów elektrycznych
           Informacje ogólne o pomiarach
           Cennik pomiarów elektrycznych
            Instalacje, usługi elektryczne
            Kontakt
 


Świedectwa Certyfikaty

Energetyczne
od 200 zł brutto 
      tel. kom. 502.460.544
      e-mail: info@energo-winstal.pl
      więcej>>

Dlaczego wykonujemy pomiary?

Urządzenia elektroenergetyczne (w tym również środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji (co rok lub co 5 lat) muszą być poddane badaniom i pomiarom elektrycznym umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego, dlatego pomiary elektryczne są tak potrzebne.

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, art. 62.

   
     
   
 

słowa kluczowe: pomiary elektryczne, usługi elektryczne, poznań oborniki, szamotuły

projekt strony www.artso.pl Energo Winstal - Usługi ogólno elektryczne, świadectwo energetyczne Poznań