Świadectwa energetyczne
            Pomiary elektryczne
           Dlaczego wykonujemy pomiary
           Zakres pomiarów elektrycznych
           Informacje ogólne o pomiarach
           Cennik pomiarów elektrycznych
            Instalacje, usługi elektryczne
            Kontakt
 


Świedectwa Certyfikaty

Energetyczne
od 200 zł brutto 
      tel. kom. 502.460.544
      e-mail: info@energo-winstal.pl
      więcej>>

Zakres pomiarów elektrycznych

Firma ENERGO WINSTAL wykonuje następujące badania i pomiary instalacji elektrycznych:

Prace kontrolno-pomiarowych do 1kV:

• Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
(dawniej pomiar skuteczności zerowania),
• Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
• Pomiary rezystancji izolacji obwodów,
• Pomiary stanu instalacji odgromowych,
• Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji,
• Pomiary elektronarzędzi,
• inne specjalistyczne pomiary elektryczne.

Pomiary oświetlenia:

• Ogólnego,
• Pomiary natężenia oświetlenia miejsc pracy (PN-EN 12464-1:2004),
• Badanie, pomiary oświetlenia awaryjnego (PN-EN 1838:2005).

Badania odbiorcze:

• badania odbiorcze instalacji elektrycznych, zgodnie  z PN-IEC 60364-6-61:2000;
• badania odbiorcze maszyn i urządzeń, zgodnie z PN-EN 60204-1;
• badania odbiorcze przyrządów pomiarowych i automatyki, zgodnie z PN-EN 61010-1.

   
     
   
 

słowa kluczowe: pomiary elektryczne, usługi elektryczne, poznań oborniki, szamotuły

projekt strony www.artso.pl Energo Winstal - Usługi ogólno elektryczne, świadectwo energetyczne Poznań